Stavebné úpravy dvorového krídla budovy na ul. Hlavná 83, Košice