Stavebné úpravy nebytového priestoru č.N2 v bytovom dome na ulici Výstavby č. 12 v Košiciach