Stavebné úpravy – prístavba k rodinnému domu, Ťahanovská 5, Košice