Stavebné úpravy v byte č. 13 na 5. poschodie, Havanská 7, Košice