Stavebné úpravy v byte č. 46 v bytovom dome Wurmova 6, Košice

Stavebné povolenie pre zmenu časti stavby bytového domu Wurmova 6, na pozemku KN-C číslo 3614 so súpisným číslom 1129, katastrálne územie Grunt, v Mestskej časti Košice - KVP, spočívajúcu v stavebných úpravách v rozsahu : vyrezanie  dverného otvoru v nosnej stene v byte č. 46 na 12. poschodí bytového domu,  ... viac v prílohe

Prílohy