Stavebné úpravy v byte číslo 41 na 9. poschodí bytového domu Hemerkova 32, Košice