SWAN KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, Košice, IČO: 36 184 641