SWAN KE, s.r.o., ul. Golianova, Košice“

Rozšírenie optickej siete SWAN KE, s.r.o., ul. Golianova, Košice“ na pozemku parcelné číslo 8108/1 v katastrálnom území Krásna (evidovanom v registri „C“) a na pozemku parcelné číslo 1595/5 v katastrálnom území Jazero (evidovanom v registri „C“)

Prílohy

1. PDF 256,16 KB rozhodnutie