Tréningové futbalové ihrisko – ZŠ Janigova, Košice, v rozsahu stavebného objektu SO 03 – Umelé osvetlenie,

Rozhodnutie o umiestnení stavby  „Tréningové futbalové ihrisko – ZŠ Janigova, Košice“ v rozsahu stavebného objektu SO 03 – Umelé osvetlenie, inžinierska stavba stožiarov umelého osvetlenia na pozemku podľa reg. KN-C parc. č. 3013, kat. úz. Grunt v Košiciach,

Prílohy

1. PDF 342,86 KB Rozhodnutie