Ubytovne pre krátkodobé ubytovanie UB.obj. A a UB. - obj B, SO 201-01 Komunikácia a spevnené plochy