UBYTOVNE pre krátkodobé ubytovanie, ubytovňa (UB.)-A a ubytovňa (UB.)-B, Medická ulica, Košice

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "UBYTOVNE  pre  krátkodobé  ubytovanie,  ubytovňa (UB.)-A  a  ubytovňa (UB.)-B", na pozemkoch parc. KN - C č. 1871/46, 1871/23, 1871/9, 1873/3, 1856/8, 1873/1,   1872/2,   1871/65, 1871/66 a 1871/20, kat. územie  Terasa, v Košiciach, na ul. Medickej

Prílohy