Úprava NN distribučnej sústavy a úpravy OEZ, Hroncova ul, Košice