Prejsť na obsah

V377 – Košice, Azovská – zriadenie kioskovej TS105, VN, NN; PS 01 – Trafostanica; SO 01 – Nové elektrické vedenia