V596 – Pereš, Haburská, Bystrická - zriadenie TS, VN, NN