V616 – Košice, Narcisová, Tri hôrky – úprava VN vedenia