Verejné osvetlenie chodníkov Ždiarska – trhovisko – Rovníková