Voľné pracovné miesto - ZŠ Slobody 1, 040 11 Košice

Voľné pracovné miesto - ZŠ Slobody 1, 040 11 Košice


V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:


Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Slobody 1,

Slobody 1, 040 11 Košice

Úväzok: (100,00%)

Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredoškolské pedagogické vzdelanie 

Požadované doklady:
Žiadosť
Profesijný štrukturovaný životopis
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Maturitné vysvedčenie - minimum


Iné požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

Nástup do zamestnania: ihneď

Informácie na tel. čísle: 055/643 86 65

E-mai: riaditelka@zsslobody.eu

Žiadosť a životopis poslať poštou alebo e-mailom.
Ostatné doklady bude potrebné doložiť až po osobnom pohovore.Mgr. Zuzana Haciová
riaditeľ školy