Významná obnova bytového domu na ul. Čordákova č. 31, 33, Košice

Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu s názvom "Významná obnova bytového domu na ul. Čordákova č. 31, 33, Košice"

Prílohy