Významná obnova bytového domu, Viedenská 19, 21, 23, Košice