Výzva na predkladanie ponúk na práce na ZŠ Požiarnická 3, Košice

Oznámenie o zmene termínu predkladania ponúk

Nový termín predloženia ponuky je do 30.5.2019 do 9.00 hod.

 

Dňa 13.05.2019 bola vyhlásená zákazka „„Výmena okien a sklenených výplní dverí vo veľkej a malej telocvični““ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 30.5.2019 do 9:00 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.