Výzva na predkladanie ponúk - Ozvučenie podujatia a pódium so strechou a osvetlením

Názov zákazky „Ozvučenie podujatia + pódium so strechou a osvetlením“.
Lehota na predkladanie ponúk je do 23.04.2019 13:00:00
 
Výzva s prílohami je zverejnená na linku https://josephine.proebiz.com/en/tender/3384/summary
Predkladanie ponúk a komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje jedine prostredníctvom daného systému.
 
 
/Zdroj: referát marketingu a kultúry MMK/