Vzor žiadosti - BEZBARIÉROVÁ MAPA MESTA KOŠICE, PODNETY A NÁVRHY