Vzor žiadosti - POSKYTNUTIE PODKLADOV V RÁMCI SÚČINNOSTI