Vzor žiadosti - VYJADRENIE K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII