Zadržaní zlodeji prevodovky

Dňa 9.3.2019 o 9.07 hod. prijali príslušníci Mestskej polície Košice (ďalej len MsP) oznam pracovníka spoločnosti Truck Centrum East, že na ul. Na záhumní v Košiciach sa pohybujú dvaja ľudia a tlačia ručný vozík s naloženou prevodovkou z vozidla. Hliadka MsP Košice stanica Šaca na mieste zadržala dvoch mladíkov. Nakoľko nevedeli uviesť odkiaľ prevodovka pochádza, nemali pri sebe doklady totožnosti a keďže bol predpoklad, že prevodovku ukradli, bola na miesto privolaná hliadka Policajného zboru. Na miesto sa dostavil aj oznamovateľ ktorý uviedol, že prevodovka pochádza z jedného z vozidiel odstavených v areáli firmy Truck Centrum East. Prevodovka bola poškodená a odhadovaná výška škody presiahla sumu 500 eur. Z uvedeného dôvodu príslušníci MsP odovzdali vec pre podozrenie zo spáchania trestného činu podľa § 212 Trestného zákona príslušníkom Policajného zboru k ďalšej realizácii.