Zaslanie protestu prokurátora č.Pd 106/20/8803--5 a výzva na vyjadrenie sa k nemu