Zateplenie byt. domu a odstránenie systémových porúch na ul. Užhorodská č. 21 v Košiciach