Zateplenie bytového domu na Užhorodskej ulici č. 3 a 5, Košice