Zateplenie fasády bytového domu Tr. SNP č. 47, 49, 51, 53, Košice

Kolaudačné rozhodnutie stavby "Zateplenie fasády bytového domu Tr. SNP č. 47, 49, 51, 53, Košice"

Prílohy

1. PDF 414,45 KB Rozhodnutie