Zateplenie strechy bytového domu na Mudroňovej ulici 36 v Košiciach