Zelené Grunty – BD A až D, Klimkovičova ulica - zmena časti stavby pred dokončením

Rozhodnutie o  povolení zmeny časti stavby pred dokončením „Zelené Grunty“ – BD A až D, Klimkovičova ulica v Košiciach, v rozsahu stavebných objektov : SO 800-1 Horúcovodná prípojka, SO 801-01 Rozšírenie CZT – TEHO – Horúcovodná prípojka 

Prílohy

1. PDF 342,09 KB Rozhodnutie