Žiadosť o SP

Žiadosť o SP stavby Obchodné centrum Shopbox, Herlianska cesta, Košice

Prílohy

1. PDF 141,37 KB Žiadosť o SP Žiadosť o SP stavby Obchodné centrum Shopbox, Herlianska cesta, Košice
2. PDF 35,66 KB Žiadosť o SP Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona