Zmena časti dokončenej stavby bytového domu na Wuppertálskej ul. č. 41 v Košiciach

Stavebné povolenie pre zmenu časti dokončenej stavby bytového domu na Wuppertálskej ul. č. 41 v Košiciach, súp. č. 1403, na pozemku reg. KN-C parc. číslo 3755/126, katastrálne územie Grunt v Košiciach, spočívajúcu v realizácií nového dverného otvoru v nosnej stene o rozmeroch 1200 x 2020 mm, medzi izbou a kuchyňou podľa predloženej projektovej dokumentácie,

Prílohy

1. PDF 413,56 KB Rozhodnutie