Zmena dokončenej stavby bytového domu Čordákova 40,42, Košice

Stavebné povolenie pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Čordákova 40,42, Košice, súpisné číslo 1219, na pozemku KN – C číslo 3049, katastrálne územie Grunt - zateplenie stavby a súvisiace stavebné úpravy

Prílohy