Zmena dokončenej stavby bytového domu Ružínska 5, Košice

Stavebné povolenie pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Ružínska 5, Košice, súpisné číslo 2438, na pozemku KN – C číslo 303, katastrálne územie Terasa,

Prílohy