Zmena dokončenej stavby bytového domu Šafárikova 7,9,11, Košice

Stavebné povolenie pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Šafárikova 7,9,11, Košice,  súpisné číslo 288, na pozemkoch KN-C číslo 596,597,598, katastrálne územie Terasa, .... viac v prílohe 

Prílohy