Zmena dokončenej stavby bytového domu Zombova 45 - stavebné povolenie