Zmena v užívaní časti stavby bytového domu na Ždiarskej ulici 3 v Košiciach na zariadenie obchodu, služieb a administratívy.