Zmena v užívaní časti stavby na kanceláriu - chránené pracovisko na Janigovej ul. 19, Košice