Prejsť na obsah

Zmena v užívaní časti stavby – nebytového priestoru č. 12-NP3 na 2 byty, v bytovom dome na ul. Alžbetina 16 v Košiciach