Prejsť na obsah

Zmena v užívaní časti stavby z nebytového priestoru č. 2 – zariadenie obchodu, na zubnú ambulanciu.