Zmena v užívaní stavby nebytového priestoru na 1. podzemnom podlaží v budove na ul. Bajzova 2 v Košiciach