Zmens v užívaní časti stavby bytového domu na Drábovej ulici č. 4 v Košiciach

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní časti stavby bytového domu na Drábovej ulici č. 4  v Košiciach - predĺženie lehoty na doplnenie návrhu a opakovaná výzva na predloženie dokladov

Prílohy

1. PDF 393,47 KB Výzva