Znižovanie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach, Palackého 14, Košice