Prejsť na obsah

Zobytnenie podkrovia a stavebné úpravy v obytnom dome súpisné číslo 763, parcelné číslo KN-C 1541, katastrálne územie Južné Mesto na Rastislavovej č. 28 v Košiciach.