Košická Rozprávková pošta rozdala výťažok z primátorského punču

Môžu Vás zaujať

KOŠICKÝ HRAD 37. týždeň
KUNSTHALLE 46. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 Koncert Pro Musica
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 34. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014 SPEVY Z TAIZÉ

Zdieľať