Pozvánka na Košické rozprávkové Vianoce 2018

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2017 Koncert Štátnej filharmónie Košice
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Spevy z Taizé
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 34. týždeň
OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Primátorska kvapka krvi
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 40. týždeň

Zdieľať