Oficiálny program primátora a fotogaléria

November 2019

03.11
Nedeľa
HC Košice - HK Nitra
15:30 - 17:30
Pracovné stretnutie k parkovaniu
18:00 - 19:00
04.11
Pondelok
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Tlačový brífing k ustanoveniu sv. Alžbety ako patrónky mesta Košice
10:00 - 11:00
Obhliadka Hrnčiarskej ulice
11:30 - 12:30
Rokovanie EEI
13:00 - 14:30
05.11
Utorok
súkromná činnosť
10:00 - 11:00
Stretnutie MČ Juh - starosta Hlinka
11:00 - 11:30
Pracovné stetnutie MsP a ÚHA
11:30 - 12:30
Pracovná agenda
12:30 - 13:30
Architekti p. Lami a kol
16:30 - 17:30
Informácie k SMSZ (krematórium a cintorínske služby)
17:30 - 18:30
Pracovná agenda - p Kotferová (asanačné služby)
18:30 - 19:30
Stretnutie s poslancami
19:30 - 22:00
Pracovná agenda
22:00 - 00:00
06.11
Streda
Pracovná agenda
07:45 - 08:00
Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva
08:00 - 13:30
ÚHA pracovné stretnutie k vyhodnoteniu pripomienok ku konceptu a príprave súborného stanoviska
13:30 - 15:30
Pracovná agenda
15:30 - 17:00
07.11
Štvrtok
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
06:45 - 07:30
MMK
Porada vedenia
08:00 - 09:00
pozemky Slanecká cesta (stretnutie p. Labaš)
13:15 - 14:15
Historická radnica
Mestský Archív - pracovná agenda
14:15 - 15:00
Historická radnica
Stretnutie s verejnosťou
15:00 - 16:45
HISTORICKÁ RADNICA
MČ Staré mesto - projekt kúpaliska a plavárne
16:45 - 17:15
HC Košice - Recepcia
18:00 - 20:30
Pracovná agenda
20:30 - 22:00
MMK
08.11
Piatok
Cesta na letisko: Košice - Budapešť
05:00 - 07:30
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Odlet do Atén - Maratónsky klub
10:15 - 13:45
Prijatie delegácie na Veľvyslanectve SR v Grécku
14:30 - 16:00
Stretnutia s predstaviteľmi AIMS a zástupcami medzinárodných maratónov
16:00 - 19:00
AIMS Gala večer spojený s oceňovaním najúspešnejších maratónskych bežcov 2019
20:00 - 22:00
09.11
Sobota
Účasť na AIMS sympóziu - 13th AIMS Marathon Symposium - "Technology & Mass Running Events"
08:30 - 11:30
Cesta autobusom do mestečka Maratón za účasti veľvyslankyne SR v Grécku
11:30 - 12:30
Ceremoniál preberania maratónskeho ohňa za účasti veľvyslankyne SR v Grécku
12:30 - 14:30
Stretnutie s bežcami na Veľvyslanectve SR v Aténach
18:00 - 21:00
10.11
Nedeľa
Beh pre hostí AIMS sympózia na Aténskom OH štadióne
08:00 - 09:30
Sledovanie dobehu víťazov Athens marathons authentic
10:00 - 10:30
Cesta z Viedne do Košíc
16:20 - 19:50
11.11
Pondelok
Pracovná agenda
07:00 - 08:00
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
porada primátora
09:00 - 11:00
MMK
Stretnutie so Zuzanou Révészovou a pánmi Belom a Malinovským - Spolka
13:00 - 14:30
KP, 2. poschodie
12.11
Utorok
SZĽH - Olympijska kvalifikácia (stretnutie)
10:00 - 11:00
Novembrový bál II - seniori
15:00 - 19:00
Spoločenský pavilón
Hodina primátora s poslancami
19:00 - 20:00
13.11
Streda
Predstavenie akčného plánu
06:30 - 08:00
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Stretnutie s riaditeľom úradu práce (p. Mutafov)
11:00 - 11:30
Využitie kina Družba - informácia pre potencionálneho investora
13:30 - 14:00
Letecký priemysel sttretnutie s investorom
15:00 - 16:00
Právne poradenstvo vo veci hospodárneho nakladania s majetkom
19:00 - 20:30
Pracovná agenda
20:30 - 21:30
Angels aréna - stretnutie s D. Jendrichovským
21:30 - 23:00
MMK
14.11
Štvrtok
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
06:45 - 07:30
MMK
Pravidelné stretnutie a porada s vybranými vedúcimi referátov a oddelení magistrátu mesta Košice
09:00 - 10:00
MMK
Hlavný kontrolór stretnutie
10:00 - 10:30
Stavebná porada
10:30 - 12:00
Príprava rozpočtu 2020 - konzultácie odd Rozpočtu
14:00 - 15:30
Digitalizácia a archivácia 2020 - odd IT
15:30 - 16:30
Karanténna stanica prepojenie s webom - IT riešenia
16:30 - 17:00
Príprava rozpočtu 2020 - konzultácie odd Rozpočtu
17:00 - 20:30
Pracovná agenda
20:30 - 23:00
15.11
Piatok
Oddelenie organizačné - príprava MR
07:00 - 08:00
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Porada primátora - majetkové záležitosti
11:00 - 13:00
Pracovná agenda - Mestské podniky
13:00 - 14:00
MMK
Deň boja za slobodu a demokraciu
14:00 - 15:00
Hlavná 10 a 68
16.11
Sobota
Požehnanie obrazu sv. Alžbety
17:00 - 18:30
Historická radnica
Oživený oltár - výjavy zo života sv. Alžbety (divadelné predstavenie)
19:30 - 21:00
Dóm sv. Alžbety
17.11
Nedeľa
Svätá omša spojená s vyhlásením sv. Alžbety za patrónku mesta
10:30 - 12:00
Dóm sv. Alžbety
Recepcia po vyhlásení sv. Alžbety za patrónku mesta
12:00 - 13:00
Pocta novembru - Slávnostné podujatie a odovzdávanie plakiet primátora mesta pre osobnosti novembra 89
15:00 - 16:00
HR
Pracovné stretnutie - Predseda KSK Rastislav Trnka
16:00 - 17:00
Ekumenický koncert - Festival sakrálneho umenia
17:00 - 18:00
Kunsthalle
Pocta novembru (meeting) - Dolná brána
18:00 - 19:30
18.11
Pondelok
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Porada vedenie
08:00 - 09:30
porada primátora
09:30 - 12:00
MMK
Mestské lesy - stretnutie s riaditeľom
12:00 - 13:00
Stretnutie s konateľom EEI
13:30 - 14:30
Stretnutie s členmi predstavenstva DPMK a riaditeľom DPMK
14:30 - 15:30
Súkromný program
15:30 - 17:30
Pracovné stretnutie - starostovia mestských častí
18:00 - 20:00
Pracovná agenda
20:00 - 21:30
19.11
Utorok
Pracovná agenda
08:00 - 09:00
Slávnostné otvorenie - Slovenská priemyselná a obchodná komora
09:00 - 10:00
UVP TECHNIKOM
Prijatie v Historickej radnici - delegácia z Ostravy
10:00 - 11:30
Pracovná agenda
11:30 - 12:30
Rozpočet mesta - návrh, diskusia s odbornými útvarmi
12:30 - 13:30
Pracovné stretnutie - Pamiatkový úrad, Téma: Angels aréna
13:30 - 14:30
Stretnutie so zástupcom Bolt v Košiciach
14:30 - 15:30
Pracovná agenda
15:30 - 17:30
Sila dobrých skutkov
18:30 - 19:30
Veritas - Dominik. námestie
20.11
Streda
Pracovná agenda KP
07:30 - 08:00
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Porada vedenia
08:00 - 09:00
Arcidiecézna charita - pracovné stretnutie (p. Korpesio)
10:30 - 11:30
Pracovná agenda - Majetkové záležitosti
11:30 - 12:30
Katarínska zábava pre seniorov
13:30 - 15:00
Stredisko služieb sociálnej pomoci Garbiarska
Košické vianoce - agenda
15:00 - 16:30
Community forum
18:00 - 19:30
Hilton
21.11
Štvrtok
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
06:45 - 08:00
MMK
Pracovná agenda
08:00 - 09:00
Finančná komisia KSK
09:00 - 11:00
miestnosť 208
Stretnutie s verejnosťou
13:00 - 15:00
HISTORICKÁ RADNICA
Katarínska zábava - Jednota dôchodcov Slovenska
15:00 - 16:30
Spoločenský pavilón
Koaličná rada
17:30 - 19:00
Spoločensko-akademický festival Košické Hanusove dni (benefičná recepcia)
19:30 - 21:00
KCK Fuga, Moyzesova ulica 62
22.11
Piatok
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Zasadnutie Mestskej rady
08:00 - 12:30
Pracovná agenda - Mestské podniky
14:00 - 14:30
MMK
HC Košice - HK Poprad
17:30 - 19:00
24.11
Nedeľa
Pracovná agenda
13:00 - 17:30
25.11
Pondelok
Zimná údržba - pracovné stretnutie
07:00 - 08:00
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Porada vedenia
08:00 - 09:00
porada primátora
09:00 - 12:00
MMK
Rozpočet a financie mesta (stretnutie)
17:30 - 20:00
26.11
Utorok
Zimná údržba - pracovné stretnutie (odborné útvary)
06:30 - 07:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
07:30 - 09:30
27.11
Streda
Zoznámenie sa s projektami, ktoré rozbehlo mesto Užhorod v oblasti dopravy a športu
15:00 - 17:00
29.11
Piatok
Pracovná agenda
07:00 - 08:00
MMK
Porada vedenia
08:00 - 09:15
Kancelária primátora
Útulok - zveľaďovanie areálu pre Túlavé zvieratá - Dobrovoľnícka aktivita
09:30 - 10:45
Min. dopravy a výstavby, sekcia žel. dopravy a dráh, Železnice SR, ZSSK , ZSSK Cargo_prerokovanie
11:00 - 13:00
C 205
Porada starostov malých mestských častí
13:00 - 14:00
MMK
Pracovná agenda - Mestské podniky
14:00 - 16:00
MMK


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.