Prejsť na obsah

Oficiálny program primátora a fotogaléria

Január 2022

01.01
Sobota
Deň vzniku Slovenskej republiky
00:00 - 00:00
Slovensko
Nový rok
00:00 - 00:00
Slovensko
Deň vzniku Slovenskej republiky - štátny sviatok
Celý deň
03.01
Pondelok
Dovolenka
Celý deň
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
07:15 - 08:30
Kancelária primátora
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 13:00
D-216, Magistrát mesta Košice
04.01
Utorok
Pracovná agenda
07:30 - 08:30
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:15
Kancelária primátora
Krízový štáb - štátne orgány
08:30 - 10:00
D-216
Krízový štáb - mestské podniky
10:00 - 11:00
D-216
Porada školstvo
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie vedenia mesta
12:00 - 13:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
13:30 - 14:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
14:30 - 16:15
Kancelária primátora
05.01
Streda
Dovolenka
Celý deň
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
06.01
Štvrtok
Zjavenie Pána – Traja králi
00:00 - 00:00
Slovensko
Porada s referátom kultúry a referátom styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada k pozvánkam
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
07.01
Piatok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora Luciou Gurbáľovou
07:30 - 08:30
Kancelária primátora
Trojkráľové požehnanie magistrátu
08:30 - 09:30
MAGISTRÁT Mesta Kosice
Pracovné stretnutie s arcibiskupom mons. Boberom
09:30 - 11:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s veľvyslancom pre juhovýchodnú Áziu
12:00 - 13:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s poslancom MZ - Miroslavom Špakom
13:30 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 15:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so Silviou Herrgottovou
15:30 - 16:30
Kancelária primátora
Posledná rozlúčka so zosnulým košickým karikaturistom Jozefom Jurkom
17:00 - 18:00
Veľká sála Ave plus na Rastislavovej 83
Pracovné stretnutie s profesorkou Evou Matheovou
18:00 - 19:00
10.01
Pondelok
Pracovná agenda
06:45 - 07:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
07:00 - 08:30
Kancelária primátora
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
07:15 - 08:00
Kancelária primátora
Telefonovanie s občanmi
07:30 - 08:00
Telefonovanie s občanmi
07:30 - 08:00
Komunikačná porada
08:00 - 08:30
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 13:00
D-216, Magistrát mesta Košice
Pracovné stretnutie so zástupcami Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Krízový štáb
14:00 - 15:00
Pracovné stretnutie s referátom športu
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie k investičným zámerom mesta Košice
16:00 - 18:00
Kancelária primátora
11.01
Utorok
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:15
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie
09:00 - 10:00
Kancelária Primátora
Pracovná agenda
09:15 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
10:00 - 12:00
Kancalária primátora
Pracovné stretnutie s oddelením právnym a majetkovým
10:00 - 11:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcami organizačného štábu Majstrovstiev Európy v hádzanej mužov 2022
11:00 - 12:00
Steel Aréna
Pracovná agenda
12:00 - 13:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so starostom Mgr. Antonom Medvecom
13:30 - 14:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
14:30 - 16:00
Kancelária primátora
12.01
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:00 - 11:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
10:00 - 11:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so sociálnym oddelením
11:00 - 12:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
12:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie oddelením ekonomickým
12:30 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie oddelením právnym a legislatívnym
14:00 - 15:30
Kancelária primátora
Príprava na Livestream s referátom marketingu a styku s verejnosťou
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:30 - 17:00
Kancelária primátora
Livestream na Facebooku a Youtube - Diskusia o najväčších plánovaných projektoch a víziách mesta
17:00 - 18:00
Online vysielanie
13.01
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora Luciou Gurbáľovou
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom kultúry a referátom styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada k pozvánkam
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Kontrolný deň na MŠ Galaktická - Rozšírenie kapacít MŠ
10:00 - 11:00
Materská škola, Galaktická 11, Košice
Obhliadka zrekonštruovaných priestorov školskej kuchyne v Materskej škole na Jenisejskej ulici
11:00 - 12:00
Materská škola Jenisejská 24
Kontrolný deň priebiehajúcich stavebných prác - Archeologický komplex Dolná brána–múzeum
12:00 - 13:30
Dolná Brána
Pracovná agenda
13:30 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
15:00 - 16:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedúcim referátu športu
16:30 - 18:00
Kancelária primátora
MEN'S EHF EURO 2022 - Rusko:Litva
18:00 - 20:00
Steel aréna
MEN'S EHF EURO 2022 - Slovensko:Nórsko
20:30 - 22:00
Steel aréna
14.01
Piatok
Pracovná agenda
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Telefonovanie s občanmi
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Kontrolný deň - orezávanie drevín
08:00 - 09:00
Uherova ulica, Košice
Pracovné stretnutie s predsedom Rady seniorov - Jánom Cabanom
09:00 - 09:40
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so splnomocnenkyňou mesta Košice pre seniorov - Evou Bombovou
09:40 - 10:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie k VZN o parkovaní
10:30 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Telefonovanie s občanmi
15:00 - 16:30
Kancelária primátora
15.01
Sobota
Pracovné stretnutie
09:30 - 11:30
Pracovná agenda
12:00 - 16:45
MEN'S EHF EURO 2022 Slovensko v Litva
18:00 - 20:00
16.01
Nedeľa
Prijatie účastníkov hádzanej EHF EURO 2022
14:00 - 15:30
Mestský park - hokejové stretnutie o pohár primátora
17:00 - 18:30
17.01
Pondelok
Pracovná agenda
06:45 - 07:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie - ČEMADOK
06:45 - 07:30
Kancelária primátora
Telefonovanie s občanmi
07:30 - 08:00
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 13:00
D-216, Magistrát mesta Košice
DOVOLENKA
13:00 - 00:00
Pracovné stretnutie s rektormi košických univerzít
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Súkromný program
14:00 - 15:00
Pracovné stretnutie RNDr. Jozef Ondáš
15:00 - 16:00
KP
Pracovné stretnutie (p. Dzielavsky)
16:00 - 17:00
Pracovná agenda
17:00 - 18:00
MEN'S EHF EURO 2022 - Slovensko:Rusko
18:00 - 20:00
Steel aréna
MEN'S EHF EURO 2022 - Litva:Nórsko
20:30 - 22:00
Steel aréna
18.01
Utorok
DOVOLENKA
07:00 - 12:00
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:15
Kancelária primátora
Kontrolný deň v dopravnom podniku mesta Košice
09:30 - 10:30
Bardejovská 6
Porada s referátom parkovania
10:30 - 11:30
Kancelária primátora
Porada s referátom školstva
11:30 - 12:30
Kancelária primátora
Príprava krízového štábu - OMIKRON
12:00 - 14:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
12:30 - 13:30
Kancelária primátora
Kontrolný deň v správe mestskej zelene v Košiciach: SMsZ
13:30 - 14:30
Rastislavova 1617/79
Kontrolný deň v spoločnosti TEHO
14:30 - 15:30
Komenského 1087, 040 01 Košice
Pracovná agenda
14:30 - 17:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie Mariánom Mikulišinom
15:30 - 16:30
Kancelária primátora
19.01
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:30
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:30
Kancelária primátora
Porada Kancelárie primátora
08:30 - 09:00
Kancelária primátora
Pravidelné stretnutie so starostami MČ
09:00 - 10:30
Pracovné stretnutie s referátom auditu a kontrolingu
10:30 - 11:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
11:30 - 12:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti U. S. Steel Košice
12:30 - 13:30
Kancelária primátora
Pietna spomienka: 77. výročie oslobodenia mesta Košice
13:30 - 15:00
Námestie osloboditeľov
Pracovné stretnutie s pánom Lenhardtom
14:30 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcom Nadácie DEDO - Jozefom Ondášom
16:00 - 17:00
Kancelária primátora
20.01
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom kultúry a referátom styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada k pozvánkam
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Otváranie novej pobočky Knižnice mesta na Základnej škole Krosnianska 4
10:00 - 11:00
Základná škola Krosnianska 4, Košice
Kontrolný deň v Správe mestskej zelene v Košiciach
11:00 - 12:30
Rastislavova 1617/79
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
12:30 - 13:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
13:30 - 15:00
Kancelária primátora
Nahrávanie príhovoru pre ekumenickú bohoslužbu (Martin Majdak)
14:00 - 15:00
Pracovné stretnutie s pánom Dzielavským
15:00 - 16:00
Pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
15:00 - 16:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
16:30 - 17:30
Kancelária primátora
Livestream na Facebooku a Youtube - Archeologický komplex Dolná brána
17:30 - 19:00
Dolná Brána
21.01
Piatok
Pracovná agenda
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Rokovanie Prezídia Únie miest Slovenska
09:00 - 10:30
Online priestor
Porada s oddelením školstva
10:30 - 11:30
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
11:30 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
14:00 - 15:30
Kancelária primátora
Fašiangy na Košickom Klzisku
17:00 - 18:00
Klzisko v Mestskom parku
23.01
Nedeľa
Novoročný koncert - Košická Rozprávková Pošta
17:30 - 20:00
Online priestor
24.01
Pondelok
Pracovná agenda
06:45 - 07:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
06:45 - 07:30
Kancelária primátora
Telefonovanie s občanmi
07:30 - 08:00
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 11:30
D-216, Magistrát mesta Košice
Porada s oddelením školstva
11:30 - 13:00
Kancelária primátora
Pohreb bývalého rektora UPJŠ Dušana Podhradského
13:00 - 14:00
Kostol; Evanjelického cirkevného zboru, Toryská 275, Košice
Kontrolný deň v spoločnosti TEHO Tepelné Hospodárstvo
14:00 - 15:00
Komenského 1087, 040 01 Košice
Kontrolný deň v spoločnosti Kosit
15:00 - 16:30
Rastislavova 98, 043 46 Košice
Pracovná agenda
16:30 - 18:00
Kancelária primátora
Ekumenická bohoslužba slova v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
18:00 - 19:00
Pracovná agenda s riaditeľom MMK
19:00 - 21:00
25.01
Utorok
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:15
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
09:15 - 11:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie k projektu Klimaticky odolnejšie mesto
11:00 - 12:00
Magistrát mesta Košice, Zasadacia miestnosť č. D-216
Pracovná agenda
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Kontrolný deň v spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice
13:00 - 14:00
Bardejovská 6
Pracovné stretnutie s referátom dopravy
14:00 - 15:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom nakladania s majetkom
15:30 - 17:00
Kancelária primátora
26.01
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:30
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:30
Kancelária primátora
Porada Kancelárie primátora
08:30 - 09:00
Kancelária primátora
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Zasadnutie Krízového štábu mesta Košice
10:00 - 11:00
Veľká zasadačka v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A.
Tlačový brífing - pandemická situácia v meste Košice v súvislosti s Omikronom
11:00 - 11:30
Magistrát mesta Košice
Novoročné stretnutie súčasného a bývalých primátorov mesta Košice
11:30 - 14:00
Historická radnica
Predstavenstvo Dopravného podniku mesta Košice
14:00 - 16:00
Bardejovská 6, 043 29 Košice
Kontrolný deň v mestskej časti Barca
16:00 - 18:00
Abovská 32
27.01
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom kultúry a referátom styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada k pozvánkam
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:30 - 11:30
Kancelária primátora
0,
11:30 - 12:00
Pracovné stretnutie s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
11:30 - 12:30
Kancelária primátora
Pracovná porada s referátom dopravy
12:30 - 14:30
Kancelária primátora
Pracovná porada s referátom strategického rozvoja
14:00 - 16:00
Protipožiarne cvičenie - Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
14:30 - 15:30
Garbiarska 4, Košice
Mimoriadne rokovanie Prezídia Únie miest Slovenska
15:30 - 17:00
Online priestor
28.01
Piatok
Pracovná agenda
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so starostom obce Sokoľ - Ľubošom Šucom
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Predstavenie projektu Amelia Smart Košice
10:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s predstaviteľmi Židovskej náboženskej obce v Košiciach
12:00 - 13:00
Pracovné stretnutie s referátom dopravy
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s oddelením právnym a majetkovým
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
16:00 - 17:00
Kancelária primátora
31.01
Pondelok
Pracovná agenda
06:45 - 07:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
06:45 - 07:30
Kancelária primátora
Telefonovanie s občanmi
07:30 - 08:00
Podpis Nájomnej zmluvy s občianskym združením Chi3 - Kino Družba
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
09:00 - 10:00
MMK
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Odovzdávanie polročného hodnotenia prváčikov
10:00 - 11:00
ZŠ s MŠ Masarykova 19/A
Porada primátora
11:00 - 14:00
D-216, Magistrát mesta Košice
Pracovné stretnutie s Mariánom Mikulišinom
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
Prezentácia Košickej futbalovej arény poslancom mesta Košice
16:00 - 18:00
Košická Futbalová Aréna , Pri prachárni 13 ,040 11 Košice


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.