Prejsť na obsah

Cenník plateného parkovania v meste Košice

Výška úhrady za dočasné parkovanie

 A. PARKOVACÍ LÍSTOK

 

Druh parkovacieho lístku

Základná sadzba

Maximálna denná sadzba / Denný lístok

(1)

tarifné pásmo 1

0,75 € za každú začatú polhodinu

9,00 €

(2)

tarifné pásmo 2

0,50 € za každú začatú polhodinu

6,00 €

(3)

tarifné pásmo 3

0,25 € za každú začatú polhodinu

3,00 €

(4)

tarifné pásmo 4

0,25 € za každú začatú polhodinu

2,00 €

(5)

rezidentský parkovací lístok

0,25 € za každú začatú polhodinu

---

Doba platnosti denného lístka:

Denný lístok platí po dobu 24 hodín od zaplatenia, najneskôr však do konca doby spoplatnenia platnej počas nasledujúceho dňa. Ak sa však počas celého nasledujúceho dňa úhrada za parkovanie neplatí, denný lístok platí po dobu 48 hodín od zaplatenia.


Parkovanie zadarmo:

  1. Parkovanie v závorových parkoviskách v tarifnom pásme 1 je prvých 30 minút zdarma.
  2. Parkovanie v závorových parkoviskách v tarifnom pásme 2 je prvých 30 minút zdarma.
  3. Parkovanie v závorových parkoviskách v tarifnom pásme 3 je prvých 60 minút zdarma.
  4. Parkovanie v závorových parkoviskách v tarifnom pásme 4 je prvých 60 minút zdarma.


Dôležité upozornenie v prípade odstavených závorových parkovísk:

Ak parkovanie na závorovom parkovisku nie je obmedzené príslušnými technickými prostriedkami (závorovou) z technických dôvodov, napríklad v prípade poruchy alebo dočasného odstavenia závorového systému, parkovanie zadarmo neplatí (doba spoplatnenia plynie od prvej minúty parkovania, pričom je potrebné si vopred zakúpiť parkovací lístok).

 

B. ABONENTNÁ PARKOVACIA KARTA

 

Druh abonentnej parkovacej karty

Základná sadzba na rok

Základná sadzba na dobu 180 dní

(1)

pre tarifné pásmo 1

1125,00 €

675,00 €

(2)

pre tarifné pásmo 2

750,00 €

450,00 €

(3)

pre tarifné pásmo 3

500,00 €

300,00 €

(4)

pre tarifné pásmo 4

300,00 €

180,00 €

(5)

pre tarifné pásmo 4 pre žiadateľa podľa § 8a ods. 4 (pre seniorov)

30,00 €

---

 

 C. REZIDENTSKÁ PARKOVACIA KARTA

 

Typ rezidentskej
parkovacej karty (RPK)

max. počet RPK na jeden byt

cena RPK

prvá

druhá

tretia

CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA (CMZ)

1.       RPK pre obyvateľa s trvalým pobytom v CMZ

3

35 €

70 €

150 €

2.       RPK pre obyvateľa s trvalým pobytom v CMZ (vek rezidenta nad 62 rokov)

3

5 €

70 €

150 €

3.       RPK pre obyvateľa s trvalým pobytom v CMZ (rezident je osobou s ŤZP)

3

5 €

5 €*

5 €*

4.       RPK pre osobu s ŤZP pracujúcu v CMZ

1

5 €

-

-

REZIDENTSKÉ LOKALITY (RL)

1.       RPK pre obyvateľa s trvalým pobytom v RL

3

20 €

70 €

150 €

2.       RPK pre obyvateľa, ktorý je vlastníkom bytu v RL

1

20 €

-

-

3.       RPK pre obyvateľa, ktorý je nájomcom bytu v RL

1

20 €

-

-

4.       RPK pre obyvateľa s trvalým pobytom v RL (vek rezidenta nad 62 rokov)

3

5 €

70 €

150 €

5.       RPK pre obyvateľa s trvalým pobytom v RL (rezident je osobou s ŤZP)

3

5 €

5 €*

5 €*

6.       RPK pre osobu s ŤZP pracujúcu v RL

1

5 €

-

-

7.       RPK pre osobu poskytujúcu dennú starostlivosť obyvateľovi s trvalým pobytom v RL

1

5 €

-

-

8.       RPK pre podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou

3

150 €

300 €

300 €

9.       RPK pre podnikateľa, ktorý je právnickou osobou

3

200 €

300 €

300 €

* znížená cena 5 € v poradí druhej a tretej rezidentskej parkovacej karty na byt platí len v prípade, ak ide o osobu s ŤZP dolných končatín